ارزیابی دانشجویی از اساتید محترم نیم­سال اول سال تحصیلی 99-1398

    بدینوسیله به آگاهی دانشجویان گرامی که در کلاس­‌های آنلاین نیم­سال اول سال تحصیلی 99-1398 شرکت کرده­‌اند می­‌رساند که این دسته از دانشجویان موظف هستند از شنبه 1398/9/23تا تاریخ 1398/9/27 با ورود به صفحه کاربری خود در «سامانه خدمات آموزشی» نسبت به انجام ارزیابی اساتید نیم­سال جاری اقدام کنند.

    شایان ذکر است دریافت یک نمره کلاس آنلاین و مشاهده صفحه خدمات آموزشی منوط به شرکت در ارزیابی اساتید است.

    پرسش‌های خود پیرامون ارزیابی را می‌توانید با شماره داخلی 123 قسمت برنامه ریزی، ارزیابی و بودجه در میان بگذارید.

     

    مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی