به نام خدا

    فرهیخته گرامی؛

    شما می توانید متن اساسنامه انجمن دانش آموختگان را در فایل زیر مطالعه کنید.

    فایل های پیوست: