مراکز آزمون پایان نیم‌سال اول سال تحصیلی 99-1398

  آخرین به روز رسانی مراکز آزمون و نشانی حوزه‌های آزمونی، یک هفته پیش از برگزاری آزمون در اطلاعیه مرکز اعلام می شود.

  لازم به ذکر است که هر نیم سال پس از بررسی متقاضیان در هر شهر و رسیدن به حد نصاب (20 نفر)، فهرست مراکز آزمون مشخص می‌شود.

  دانشجویان گرامی دقت داشته باشید آزمون پایان ترم نیمسال لول 00-99 به علت شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

  مرکز آزمون

  نشانی
  اراک یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
  اهواز

  یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.

  ارومیه

  یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.

  اصفهان

  یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.

  بابل

  یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.

  بجنورد یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
  بیرجند یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
  بندرعباس یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
  تبريز یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
  تهران

  یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.

  خرم آباد یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
  دشتستان (نظر آقا) یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
  رشت

  یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.

  زنجان یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
  زاهدان یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
  سمنان یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
  شيراز

  یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.

  شهرکرد یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
  قزوین یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
  قم مؤسسه (برادران)

  یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.

  قم مؤسسه (خواهران) یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
  قم (پردیسان) یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
  قم خوابگاه (خواهران) یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
  کرج

  یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.

  کرمان

  یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.

  کرمانشاه یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
  گرگان یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
  مشهد

  یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.

  همدان یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
  يزد

  یک هفته پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.