دروس ارائه شده رشته معارف اسلامی و کلام (فلسفه و کلام اسلامی) ویژه دانشجویان کارشناسی ورودي قبل از سال 91 (آموزش نيمه حضوري)

    دروس متفرقه فلسفه وکلام اسلامی قبل 91
    رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش واحد پيش نياز هم نياز محدوده کتاب یا جزوه  استاد
    1 341011 تفسیر قرآن 2 جهان شناسی 2     کل جزوه حجه الاسلام عبد الحسین ابراهیمی
    2 341104 فلسفه اسلامی 4 آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     درس 41 تا 62 حجت الاسلام دکتر سید محمد رضا مدرسی
    3 341031 زبان تخصصی 1 زبان  تخصصي 2     درس 1 تا 19 استاد احمدرضا جليلي