دروس ارائه شده رشته معارف اسلامی و تاریخ ویژه دانشجویان کارشناسی ورودي سال 95 به بعد(آموزش نیمه‌حضوری و مجازی)

  دروس نيم سال اول 98 رشته معارف اسلامی و تاريخ اسلام ورودي اول 95
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش واحد پيش نياز هم نياز محدوده کتاب یا جزوه  استاد
  1 13423 تاریخ تشیع (2) تشیع در ایران تاریخ تشیع/انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 2     از ص 151 تا ص314 حجت الاسلام شمس اللهی
  2 11319 درآمدی بر منطق منطق 2     کل جزوه استاد محمد نجفی
  3 13410 تاریخ و سیره اهل بیت (5) (امام جواد ع، امام هادی ع) تاریخ و سیره اهل بیت (5) 2     کل جزوه حجت الاسلام محسن محمد زاده
  4 13411 تاریخ و سیره اهل بیت (6) (امام عسگری ع، امام زمان ع) تاریخ و سیره اهل بیت (6) 2     کل جزوه حجت الاسلام امیر اشتری
  5 13412 تاریخ انبیاء تاریخ انبیاء 2     کل جزوه حجت الاسلام محمد مصطفی اسعدی
  6 13415 فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن فلسفه تاریخ 2     کل جزوه حجت الاسلام  حسن شفیعی
  7 13418 آشنایی با منابع تاریخ اسلام آشنایی با منابع تاریخ اسلام 2     کل جزوه دکتر حسن احمدیان
  8 13421 تاریخ اسلام (3) عصر عباسی تاریخ اسلام (3) عصر عباسی 2     کل جزوه حجت الاسلام سید حامد نیازی
  9 13424 متون تاریخی (عربی)  آشنایی با متون تاریخی 2     کل جزوه دکتر حسن بستان
  10 13425 نهضت فکری، سیاسی، اجتماعی در کشورهای اسلامی جنبش های اسلامی معاصر/ سید احمد موثقی/ انتشارات سمت/1389 2     کل کتاب  حجت الاسلام مجتبی کاظمی
  دروس نيم سال اول 98 رشته معارف اسلامی و تاريخ اسلام ورودي نيم سال دوم 95
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش واحد پيش نياز هم نياز محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11317 فلسفه اسلامی (4) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     درس 41 تا 60 حجت الاسلام دکتر سید محمد رضا مدرسی
  2 13422 تاریخ تشیع (1) تشیع در جهان تاریخ تشیع/انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 2     از ابتدا تا صفحه 150 حجت الاسلام دکتر محمدحسین جعفری
  3 13404 آشنایی با احادیث (2) آشنايي با احاديث 2 2     کل جزوه حجه الاسلام حسین احمدی حسین آبادی
  4 11319 درآمدی بر منطق منطق 2     کل جزوه استاد محمد نجفی
  5 13408 تاریخ و سیره اهل بیت (3) (امام باقر ع، امام صادق ع) تاریخ و سیره اهل بیت (3) 2     کل جزوه حجت الاسلام محسن محمد زاده
  6 13409 تاریخ و سیره اهل بیت (4) (امام کاظم ع، امام رضا ع) تاریخ و سیره اهل بیت (4) 2     کل جزوه حجت الاسلام مهدی یعقوبی
  7 13414 سنن تاریخی در قرآن سنن تاریخی در قرآن 2     کل جزوه حجت الاسلام  حسن شفیعی
  8 13417 تاریخ علوم در اسلام (2) تاریخ علوم در اسلام (2) 2     کل جزوه دکتر حسن احمدیان
  9 13419 تاریخ اسلام (1) تاریخ خلفاء تاریخ اسلام (1) تاریخ خلفاء 2     کل جزوه حجت الاسلام شهبازی
  10 13420 تاریخ اسلام (2) عصر اموی تاریخ اسلام (2) عصر اموی 2     کل جزوه حجت الاسلام شهبازی
  دروس نيم سال اول 98 رشته معارف اسلامی و تاريخ اسلام ورودي نيم سال اول 96
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11316 فلسفه اسلامی (3) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     درس 31 تا 40 حجت الاسلام محمد ایزدی تبار
  2 13403 آشنایی با احادیث (1) آشنایی با احادیث 1 (کلیات) 2     کل جزوه حجت الاسلام مهدی ناصری
  3 13405 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی-محمدرضاکاشفی 2     کل کتاب حجت الاسلام دکترمحمد جواد یاوری سرتختی
  4 13401 زبان تخصصی زبان  تخصصي 2     درس 1 تا 12 استاد احمدرضا جليلي
  5 13402 تاریخ کشورهای اسلامی تاريخ آشنايي با كشورهاي اسلامي 2     کل جزوه حجه الاسلام مهدی یعقوبی
  6 11319 درآمدی بر منطق منطق 2     کل جزوه استاد محمد نجفی
  7 13406 تاریخ و سیره اهل بیت (1) (امام علی ع، حضرت زهرا س) تاریخ و سیره اهل بیت (1) 2     کل جزوه حجت الاسلام امیر اشتری
  8 13407 تاریخ و سیره اهل بیت (2) (امام حسن و امام حسین ع، امام سجاد ع) تاریخ و سیره اهل بیت (2) 2     کل جزوه حجت الاسلام سلطانی فر 
  9 13413 تاریخ اسلام در قرآن تاریخ اسلام از منظر قرآن, یعقوب جعفری/نمایندگی مقام معظم رهبری 2     کل کتاب حجت الاسلام سیدمحمدحسین حسین پور
  10 13416 تاریخ علوم در اسلام (1) تاریخ علوم در اسلام (1) 2     کل جزوه استاد پرهیزکاری
  دروس نيم سال اول 98 رشته  معارف اسلامی وتاريخ اسلام ورودي نيم سال دوم 96
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11205 عربی (4) تجزيه و ترکيب  4 11202   کل کتاب حجت الاسلام محمد حسین علامه
  2 11304 فلسفه اخلاق فلسفه اخلاق 2     کل کتاب  حجت‌الاسلام  دكتر سيداكبر حسینی ‎قلعه‎بهمن
  3 11305 آشنایی با ادیان بزرگ آشنايي با اديان 2     کل کتاب حجه الاسلام دکتر جواد باغبانی
  4 11312 معارف قرآن (7) (جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن) جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن 4     کل کتاب حجت الاسلام  دكتر محمد فولادی ‎وندا
    11313 معارف قرآن (8) (حقوق و سیاست) حقوق و سیاست در قرآن 4     کل کتاب حجت الاسلام میثم نعمتی
  5 11315 فلسفه اسلامی (2) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     درس 21 تا 30 دکتر مهدی کهنوجی
  6 11319 درآمدی بر منطق منطق 2     کل جزوه استاد محمد نجفی
  دروس نيم سال اول 98 رشته معارف اسلامی و تاريخ اسلام ورودي نيم سال اول 97
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11204 عربی (3) نحو متوسطه  4 11202   نحو متوسطه  حجت الاسلام دکتر محمدرضا محمدعلیزاده
  2 11302 اندیشه اسلامی 2 اندیشه اسلامی 2 2     اندیشه اسلامی 2 حجت الاسلام محمد ایزدی تبار
  3 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) جهان شناسی 2     جهان شناسی حجه الاسلام عبد الحسین ابراهیمی
  4 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) انسان شناسی 4     انسان شناسی  حجت‌الاسلام كريم سبحانی
  5 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) اخلاق در قرآن 4     اخلاق در قرآن حجت الاسلام ابوالفضل احمدی کاشانی
  6 11314 فلسفه اسلامی (1) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     درس 1تا 20 حجت الاسلام محمد رضا برته
  7 11319 درآمدی بر منطق منطق 2     منطق استاد محمد نجفی
  دروس نيم سال اول 98 رشته معارف اسلامی وتاريخ اسلام ورودي نيم سال اول 98
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11201 فارسی  زبان و ادبيات فارسي 3     کل جزوه استاد علی اصغر کاویانی
  2 11209 تربیت بدنی تربيت بدني 2     کل جزوه حجت الاسلام مهدی ناصری
  3 11210 دانش خانواده خانواده سالم 1     کل جزوه  حجت الاسلام دکتر علي ابوترابی
  4 11202 عربی (1) زبان قرآن 1
  زبان قرآن 2 
  4     کل جزوه حجه الاسلام شمس الله معلم کلائی
  5 11208 انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 2     کل کتاب  حجت الاسلام سعيد باغستانی
  6 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) قرآن شناسی 3     کل جزوه حجت الاسلام محسن کریمی قدوسی 
  7 11319 درآمدی بر منطق منطق 2     منطق استاد محمد نجفی