دروس نيم سال دوم 98 رشته اديان ورودي اول 96
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11317 فلسفه اسلامی (4) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     درس 41 تا 60 حجت الاسلام دکتر سید محمد رضا مدرسی
  2 17402 زبان تخصصی (2) ( متون مقدس ادیان) زبان  تخصصي 2     درس 13 تا 24 حجت الاسلام دکتر محمد مفتاح
  3 17417 فلسفه دین (1) کلام جدید 1 2     کل جزوه دکتر حمید خدابخشیان
  4 17416 تاریخ فلسفه غرب جزوه جدید.فنایی. 4     کل دو جلد حجت الاسلام احمد محمدی احمد آبادی
  5 17404 روش شناسی ادیان
  روش شناسی مطالعات دینی (تحریری نو) / احد فرامرز قراملکی نشر: مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  2    
  فصلهای 1-2-7-9-10-11-12-13-14
  حجت الاسلام محمد کاشی زاده
  6 17407 مسیحیت مسیحیت 3     کل جزوه حجت الاسلام دکتر محمد جواد نیکدل
  7 17420 جامعه شناسی دین
  مقدمه‌ای بر جامعه شناسی دین و انواع دینداری / محمد میرسندسی نشر: تهران: جامعه‌شناسان
  2     کل کتاب حجت الاسلام دکتر مرتضی صانعی
  دروس نيم سال دوم 98 رشته اديان ورودي دوم 96
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11316 فلسفه اسلامی (3) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     درس 31 تا 40 حجت الاسلام محمد ایزدی تبار
  2 17413 مبانی عرفان اسلامی آشنایی با عرفان اسلامی/ احمد سعیدی 2     کل جزوه حجت الاسلام دکتر رسول باقریان
  3 17401 زبان تخصصی (1) ( متون مقدس ادیان) زبان  تخصصي 2     درس 1 تا 12 استاد رضا کاظمی راد
  4 17415 تاریخ فلسفه اسلامی تاریخ فلسفه اسلامی 4     کل جزوه حجت الاسلام دکتر سیدحامد طاهری
  5 17406 یهودیت یهودیت 3     کل جزوه حجت الاسلام محمد رضا اسدی
  6 17405 ادیان باستانی و ابتدایی  ادیان ابتدایی و خاموش نوشته سلیمانی اردستانی/نشر طه 2     کل جزوه حجه الاسلام عبد الحسین ابراهیمی
  7 17408 ادیان ایران پیش از اسلام ادیان ایران پیش از اسلام 2     کل جزوه حجت الاسلام سید محمد حاجتی
  دروس نيم سال دوم 98 رشته اديان ورودي اول  97
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11205 عربی (4) تجزيه و ترکيب /کتاب حمید محمدی 4 11202   سوره های نبا و نازعات حجت الاسلام محمد حسین علامه
  2 11304 فلسفه اخلاق فلسفه اخلاق 2     کل جزوه حجت الاسلام دکتر مهدی برهان
  3 11305 آشنایی با ادیان بزرگ آشنايي با اديان 2     کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد باغبانی
  4 11312 معارف قرآن (7) (جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن) جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن 4     کل جزوه حجت الاسلام حسن حاج حسینی
  5 11313 معارف قرآن (8) (حقوق و سیاست) حقوق و سیاست در قرآن 4     کل جزوه حجت الاسلام میثم نعمتی
  6 11315 فلسفه اسلامی (2) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     درس 21 تا 30 حجت الاسلام دکتر جواد گلی
  دروس نيم سال دوم 98 رشته اديان ورودي اول 98
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11207 زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی 3     اینجا کلیک کنید حجت الاسلام یاسر ابوزاده
  2 11203 عربی (2) زبان قرآن 3 2 11202   کل جزوه حجت الاسلام یدالله پور
  3 11206 عربی (5) زبان قرآن 8 3 11202   کل جزوه حجت الاسلام مهدی ناصری
  4 11301 اندیشه اسلامی 1 اندیشه اسلامی 1 2     کل جزوه حجت الاسلام محمد ایزدی تبار
  5 11303 تاریخ صدر اسلام تاریخ اسلام 1 2     کل جزوه حجت الاسلام علی واحدی
  6 11307 معارف قرآن (2) (خداشناسی) خداشناسی 3     کل جزوه حجت الاسلام عبد الحسین ابراهیمی
  7 11311 معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی) راه و راهنماشناسی 3     کل جزوه حجت الاسلام کریم سبحانی
  8 11318 روش تحقیق روش تحقیق 2     کل جزوه حجت الاسلام حسین کریمی
  درس متفرقه ورودي نيم سال اول 98(این درس برای قبل 98 اختیاری است)
  9 11319 درآمدی بر منطق منطق 2     کل جزوه استاد محمد نجفی