دروس ارائه شده رشته معارف اسلامي و فلسفه ویژه دانشجویان کارشناسی ورودي سال 91 به بعد(آموزش نیمه‌حضوری و مجازی)

  دروس متفرقه   رشته معارف اسلامی و فلسفه قبل 95
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش واحد پيش نياز هم نياز محدوده کتاب یا جزوه  استاد
  1 111101 زبان فارسی زبان و ادبيات فارسي 3     کل جزوه استاد علی اصغر کاویانی
  2 111106 تربیت بدنی تربيت بدني 2     کل جزوه حجت الاسلام مهدی ناصری
  3 111102 خانواده سالم خانواده سالم 1     کل جزوه  حجت الاسلام دکتر علي ابوترابی
  4 111131 ادبیات عرب (1) دانش صرف 4     کل جزوه حجه الاسلام شمس الله معلم کلائی
  5 111104 انقلاب اسلامی و ریشه های آن انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 2     کل کتاب  حجت الاسلام سعيد باغستانی
  6 111149 درآمدی بر کلام اسلامی (2) اندیشه اسلامی 2 2     کل جزوه حجت الاسلام محمد ایزدی تبار
  7 111156 آشنایی با ادیان آشنايي با اديان 2     کل جزوه حجه الاسلام دکتر جواد باغبانی
  8 111135 قرآن شناسی قرآن شناسی 2     کل جزوه حجت الاسلام محسن کریمی قدوسی 
  9 111137 جهان شناسی در قرآن جهان شناسی 2     کل جزوه حجه الاسلام عبد الحسین ابراهیمی
  10 111138 انسان شناسی در قرآن انسان شناسی 2     کل جزوه  حجت‌الاسلام كريم سبحانی
  11 111144 فقه (1) کلیات فقه 2     کل جزوه حجت الاسلام محمدصادق امین دین
  12 111145 فقه (2) فقه 2 2     کل جزوه حجه الاسلام سید حسین حسینی تلمی
  13 111142 سیره معصومین (ع) سیره معصومین (ع) 2     کل جزوه حجت الاسلام علي امین رستمی
  14 111146 آشنایی با نهج البلاغه نهج البلاغه 1 2     کل جزوه حجه الاسلام دکتر عبد الله بهارلویی
  15 111151 نظام سیاسی اسلام فلسفه سیاست 2     کل جزوه محمد بابازاده
  16 111152 نظام حقوقی اسلام نظام حقوقی اسلام 2     کل جزوه حجت الاسلام  رضا محمدی
  17 111105 تعلیم و تربیت اسلامی فلسفه تعليم و تربيت اسلامي 2     کل جزوه حجت الاسلام  دکتر سيداحمد رهنمائی
  18 111147 درآمدی بر منطق منطق 2     کل جزوه استاد محمد نجفی
  19 111141 تاریخ اسلام (2) تاریخ اسلام 2 2     کل جزوه حجت الاسلام سیدمحمدحسین حسین پور