دروس نيم سال اول 98 رشته تاريخ تشيع ورودي‌ نيم سال دوم 96
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبرانی محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 37402 تاریخ سیاسی شیعیان(1): قیام­های شیعه تاریخ سیاسی شیعیان1 (قیام های شیعه) 2 انبوه خوانی 0 کل جزوه حجت الاسلام علی واحدی
  2 37411 نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه 2 مقاله محور 0 کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد یاوری
  3 37407 روش تحقیق در تاریخ شناخت روش های تحقیق در تاریخ  2 متن محور 0 کل جزوه حجت الاسلام دکتر حامد منتظری مقدم
  4 37406 تاریخ فرق و اندیشه­های کلامی شیعه فرق و مذاهب اسلامی 2 متن محور 0 کل جزوه حجت الاسلام دکتر سید علی حسنی
  5 37413 مفهوم و تاریخ پیدایش شیعه مفهوم و تاریخ پیدایش شیعه 2 کار کلاسی 0 کل جزوه  حجت الاسلام محمد باقر ملكیان
  دروس نيم سال اول 98 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال اول 98
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبرانی محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 31304 فلسفه اخلاق فلسفه اخلاق 2 متن محور جبرانی کل جزوه حجت الاسلام علی واحدی
  2 31305 فلسفه حقوق نظام حقوقی اسلام 2 متن محور جبرانی کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد یاوری
  3 37402 تاریخ سیاسی شیعیان(1): قیام­های شیعه تاریخ سیاسی شیعیان1 (قیام های شیعه) 2 انبوه خوانی   کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی
  4 37411 نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه 2 مقاله محور   کل جزوه حجت الاسلام مهدی یعقوبی
  5 37407 روش تحقیق در تاریخ شناخت روش های تحقیق در تاریخ  2 متن محور   کل جزوه حجت الاسلام دکتر حامد منتظری مقدم
  6 37406 تاریخ فرق و اندیشه­های کلامی شیعه فرق و مذاهب اسلامی 2 متن محور   کل جزوه حجت الاسلام دکتر سید علی حسنی