اطلاعیه تقویم آموزشی کارشناسی ارشد نیم‌سال نخست سال تحصیلی 99-1398

  قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

   تقویم آموزشی نیم‌سال اول 99-98 به آگاهی می‌رسد ضروری است دانشجویان محترم با در نظر داشتن تذکراتی که بدنبال می‌آید در موعد مقرر نسبت به انتخاب واحد و یا اخذ مرخصی اقدام فرمایند.

  انتخاب واحد:               4/6/98   تا   7/6/98
  درخواست مرخصی:       4/6/98   تا   7/6/98
  شروع نیم‌سال:              16/6/98
  حذف و اضافه:             30/6/98   تا   1/7/98
  شروع کلاس‌های آنلاین: 23/6/98

  حذف ترم و حذف اضطراری: 6/7/98 تا 5 هفته پیش از آزمون‌های پایان ترم.

  تذکرات:

  1. جدول لیست دروس ارائه‌شده شامل عنوان درس، نوع درس، متن آموزشی و محدوده آن، دروس جبرانی و تخصصی و نام استاد را می‌توانید در صفحه اول سایت دانشگاه قسمت برنامه‌های آموزشی، دروس ارائه شده کارشناسی ارشد مشاهده نمائید.
  2. دروس ارائه شده بر اساس ورودی دانشجویان تنظیم شده است و دانشجو موظف است دروس ارائه شده به گروه خود را اخذ کند و در صورتی که مجموع واحدهایش بیشتر از 12 واحد نشود می تواند از دروس ارائه شده به گروه‌های دیگر هم اخذ کند.  
  3. برای جلوگیری از تداخل کلاس‌های آنلاین برنامه کلاسها‌ در زمان انتخاب واحد در صفحه اول سایت بارگذاری می‌شود.
  4. در صورت ضرورت چنانچه تداخل کلاسی بوجود آید، دانشجو می‌تواند یک درس را از طریق کلاس زنده و درس دیگر را از آرشیو صوتی استفاده کند.
  5. به دانشجویانی که به صورت منظم در کلاس‌های آن‌لاین شرکت کنند یک نمره به عنوان نمره کلاسی تعلق خواهد گرفت.
  6. در صورت نیاز راهنمای انتخاب واحد را در قسمت راهنمای کاربران مطالعه کنید.
  7. دانشجویی که اقدام به انتخاب واحد و یا اخذ مرخصی نکند غایب محسوب شده و از ادامه تحصیل محروم می‌شود.
  8. هر نوع تخلف انتخاب واحد مثل عدم رعایت حداقل و حداکثر واحد را در زمان حذف و اضافه اصلاح کنيد، در غیر این صورت تبعات آن به عهده دانشجو مي‌باشد.
  9. سؤالات و ابهامات مربوط به انتخاب واحد را می‌توانید از واحد خدمات آموزشی دانشجویی (داخلی 221آقای موحدی) بپرسید.