استاد تدريس: 
  استاد جباری
  مولف: 
  استاد جباری
  تعداد درس: 
  12
  فهرست مطالب: 
  چندرسانه‌ای «تاریخ اسلام 1» استاد جباری | چندرسانه‌ای «تاریخ اسلام 1» استاد جباری | چندرسانه‌ای «تاریخ اسلام 1» استاد جباری |
  تصویر لوح فشرده: