استاد تدريس: 
  استاد اکبرپور
  مولف: 
  استاد اکبرپور
  تعداد درس: 
  12
  فهرست مطالب: 
  چندرسانه‌ای «تربیت بدنی» استاد اکبرپور | چندرسانه‌ای «تربیت بدنی» استاد اکبرپور | چندرسانه‌ای «تربیت بدنی» استاد اکبرپور |
  تصویر لوح فشرده: