استاد تدريس: 
  استاد راستی تبار
  مولف: 
  استاد راستی تبار
  تعداد درس: 
  12
  فهرست مطالب: 
  چندرسانه‌ای «زبان عمومی» استاد راستی تبار | چندرسانه‌ای «زبان عمومی» استاد راستی تبار | چندرسانه‌ای «زبان عمومی» استاد راستی تبار |
  تصویر لوح فشرده: