این برنامه به صورت سفر گروهی از دانشجویان است که با مجوز شورای مدیران دانشگاه به منظور افزایش نشاط روحی، تقویت حس خود اتکایی، آشنایی با مواریث دینی و فرهنگی و تحکیم هویت ملی، تعمیق بینش علمی، زیارت اماکن متبرکه و ... برگزار می شود. لازم به ذکر است که اردوهای دانشجویی این مرکز به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

    الف: اردوهای فرهنگی؛ شامل سفرهای زیارتی- فرهنگی.

    ب: اردوهای راهیان نور؛ که با هدف آگاهی بخشی نسبت به رشادت ها و فداکاری های دوران ۸ سال دفاع مقدس و زنده کردن یاد و خاطره شهدا و ایثارگران برگزار می شود. لذا جهت ارتباط نسل جوان با گذشته پر افتخار فرزندان این مرز و بوم کاروانی تحت عنوان راهیان نور عازم مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور می شوند و با حضور خود در این مناطق بار دیگر تجدید بیعت با مقام معظم رهبری و ارواح طیبه شهدا می نمایند.

    جهت اطلاع از برنامه های جاری و آتی اردو به اخبار و اطلاعیه های فرهنگی یا «برنامه یک ساله معاونت فرهنگی» مراجعه شود.