توضيحات مهم درباره تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد

  1. با توجه به محدود بودن سنوات تحصيل كارشناسي ارشد در دو سال (چهار نيمسال تحصيلي) دانشجو موظف است در چهار نيمسال تحصيلي واحدهاي درسي را بگذراند. (32 واحد دروس اصلي و 12 واحد دروس جبراني) و از آنجايي كه آموزش مجازي، آموزش محور بوده و  فاقد پايان نامه است، بايد هر ترم حداقل 8 واحد از درسهاي تخصصي، بعلاوه درسهاي جبراني را برگزينند.
  2. دانشجوياني كه نتوانند در چهار نيمسال تحصيلي دروس را با موفقيت به پايان برسانند، حداكثر تا دو نيمسال  ديگر با درخواست تمديد سنوات و موافقت شوراي آموزش امكان ادامه تحصيل را دارا مي باشند.
  3. با توجه به محدوديت هايي مانند حداقل سنوات، آموزش محور بودن و...، دانشجو بايد براساس برنامه دانشگاه (حداقل 8 واحد تخصصي و 4 واحد جبراني در هر ترم) درس‌ها را اخذ نموده و درآن نمره قبولي كسب نمايد.
  4. برگزاري ترم تابستاني امكان پذير نيست زيرا حداقل سنوات دانشجو كاهش مي يابد. البته در مراكزي كه پايان نامه دارند ممكن است دانشجو بتواند در سه ترم درسهاي خود را به پايان برساند. زيرا با وجود پايان نامه سنوات تحصيلي به حداقل 4 ترم تحصيلي خواهد رسيد.
  5. ترم تابستاني وجود ندارد اما چنانچه دانشجويي به هر دليلي در طي ترم تحصيلي نتوانست درسي را انتخاب كند و يا نمره قبول بگيرد مي تواند در تابستان همان سال با استفاده از آرشيو صوتي و متن درسهاي موجود (خط سير آفلاين) اخذ واحد كند يا منتظر بماند تا در ترم­ هاي بعد همراه با ورودي هاي بعدي درس هاي مورد نظر را اخذ كند.
  6. انتخاب درس به صورت افلاين با شرايط زير امكان پذير است.

  الف. قبلا آن درس را انتخاب كرده و در آن درس مردود شده باشد يا به دلايل موجهي امكان اخذ ان براي دانشجو وجود نداشته است.

  ب. درخواست كتبي براي گرفتن واحد ثبت كرده باشد.

  1. بديهي است در صورت انتخاب درس به صورت آفلاين و استفاده از خط سير آموزشي و آرشيو، هيچ گونه كلاس آنلاين تدريس و رفع اشكال برگزار نمي ‌شود.
  2. دانشجو موظف است آيين نامه آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد مجازي را مطالعه و براساس آن تحصيل كند.