Untitled Document
شنبه: 2 شهریور 1398
-A A +A

شما اینجا هستید

اعتبار مدرک دانش آموختگان رشته های مجازی

  پیرو نامه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مدارک تحصیلی همه دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی (اعم از دولتی و غیر دولتی، غیر حضوری و الکترونیکی و ...) از حیث ارزش تحصیلی از نظر وزارت علوم، قانونی و دارای اعتبار یکسان است و دارندگان مدارک مذکور برای استخدام و استقرار در پست های سازمانی در ادارات و دوایر دولتی از ظرفیت و قابلیت کافی برخوردارند.

  مركز آموزش مجازي و نيمه حضوري مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

  مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی

  ساختمان مرکزی : بلوار محمد امین(ص) ، بلوار جمهوری اسلامی ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
  ساختمان مرکز آموزش مجازی ونیمه حضوری : بلوار محمد امین(ص) ، خیابان گلستان ، نبش کوچه 7 ، پلاک  27

    تلفن :    025 32 90 81 93 - 5   فکس :   025 32 93 19 98     كد پستي: 3716684171