بسمه تعالی

    به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند برندگان مسابقه عکاسی ویژه اربعین به شرح ذیل می‌باشد:

    نفر اول: مرتضی نبوی


    نفر دوم: رضا حیدری


    نفر سوم: فرشته قاسمی