تاریخ امتحان

  ساعت

  نام درس مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

  کد درس

  1397/10/02

  08:00

  خداشناسی

  31302

  برداشت های کلامی از قرآن و حدیث (2)

  32405

  تفسیر قرآن (3)

  33403

  اندیشه سیاسی در اسلام (ب)

  34403

  برداشت های کلامی از روایات اسلامی

  35412

  نقد و بررسی متون تاریخی (حداقل ده متن)

  36402

  09:15

  عربی (2)

  11203

  معارف قرآن (7) (جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن)

  11312

  زبان قرآن 3 (نحو)

  12204

  معارف قرآن 6 (جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن)

  12406

  اقتصاد اسلامی

  12431

  عربي (2)

  88006

  اقتصاد اسلامي

  88066

  ادبيات عرب (2)

  111132

  درآمدی بر کلام اسلامی (3)

  111150

  اقتصاد اسلامی

  120122

  ادبیات عرب 2

  341003

  10:30

  معارف قرآن (4) (انسان شناسی)

  11309

  معارف قرآن 4 (انسان شناسی در قرآن)

  12404

  متون علوم قرآن و تفسیر

  15418

  معارف قرآن 3(انسان‌شناسي)

  88022

  انسان شناسی در قرآن

  111138

  خاورشناسان و تاريخ اسلام

  210126

  انسان در اسلام

  308109

  زبان تخصصی 4

  341123

  12:30

  بهائیت و وهابیت

  12436

  روان‌شناسي کاربردي (1)

  88013

  روانشناسی کاربردی (1)

  120124

  آشنایی با وهابیت و بهائیت

  320115

  13:45

  مبانی فقه و اصول

  12408

  آشنایی با احادیث 1 (کلیات)

  12415

  آشنایی با احادیث (1)

  13403

  تاریخ حدیث

  15404

  آشنايي با احاديث 1 (کليات)

  88025

  مباني فقه و اصول

  88043

  مبانی فقه و اصول

  111143

  آشنایی با احادیث 1 (کلیات)

  120106

  تاريخ عثماني

  210123

  مبادي فقه و اصول

  308211

  کلام بین المذاهب

  320112

  1397/10/03

  08:00

  بقاء و جاودانگی

  32406

  تفسیر قرآن (1)

  33401

  مبانی فکری جنبش های سیاسی در جهان اسلام

  34411

  تاریخ و کلام یهودیت

  35401

  09:15

  آشنایی با ادیان بزرگ

  11305

  آشنایی با ادیان

  12504

  تفسیر قرآن 1

  15412

  تاريخ فلسفه غرب (1)

  88033

  آشنايي با اديان

  88054

  آشنایی با ادیان

  111156

  آشنايي با اديان

  308214

  کلام جدید

  310114

  10:30

  عربی (3)

  11204

  زبان قرآن 4 (نحو)

  12205

  زبان قرآن 5 (نحو)

  12206

  تاریخ تشیع

  12414

  عربي (3)

  88007

  ادبيات عرب (4)

  120131

  فلسفه مشاء

  310108

  روش شناسی علم کلام

  320120

  تاریخ تشیع

  320125

  ادبیات عرب 3

  341004

  ادبیات عرب 4

  341005

  منطق 4

  341009

  12:30

  آشنایی با تاریخ کشورهای اسلامی

  12501

  تاریخ کشورهای اسلامی

  13402

  تاريخ آشنايي با کشورهاي اسلامي 88061

  آشنایی با تاریخ کشورهای اسلامی

  120119

  آموزش فلسفه (1)

  111153

  تاریخ قرآن

  12422

  آشنايي با منابع تاريخ اسلام

  210110

  13:45

  تاریخ صدر اسلام

  11303

  تاریخ تحلیلی صدر اسلام

  12109

  معارف نهج البلاغه

  12417

  مبانی جامعه‌شناسی

  12433

  تاريخ اسلام (1)

  88051

  مباني جامعه‌شناسي

  88067

  تاريخ اسلام (1)

  111140

  معارف نهج البلاغه

  120108

  مبانی جامعه شناسی

  120123

  تاریخ اسلام تخصصی (1)

  308301

  متون تخصصی کلام 2 (آشنایی با متون عربی نثر معاصر)

  320122

  1397/10/04

  08:00

  دین، عرفان و معنویت

  32407

  علوم قرآن (2)

  33406

  اندیشه سیاسی در اسلام معاصر

  34404

  فلسفه دین 1

  35405

  بررسی جنبش­های مردمی یکصد سال اخیر ایران (به طور خاص انقلاب اسلامی)

  36403

  سیره معصومان علیهم السلام

  37401

  09:15

  اندیشه اسلامی 1

  11301

  معارف قرآن (8) (حقوق و سیاست)

  11313

  اندیشه اسلامی (1)

  12106

  معارف قرآن 7 (حقوق و سیاست در قرآن)

  12407

  تاریخ تصوف و عرفان

  14412

  تاريخ تصوف و عرفان

  88041

  درآمدی بر کلام اسلامی (1)

  111148

  تاریخ تصوف و عرفان

  120127

  تاریخ و متون کلام اسلامی 3 (فرق کلامی غیر شیعی)

  320110

  اصول عقائد 4

  341022

  10:30

  عربی (1)

  11202

  زبان قرآن 1 (صرف)

  12202

  زبان قرآن 2 (صرف)

  12203

  زبان تخصصی

  13401

  منتخب متون اخلاقی (انگلیسی)

  16401

  عربي (1)

  88005

  کليات اقتصاد

  88065

  ادبيات عرب (1)

  111131

  صرف و نحو (1)

  308201

  کلام جدید (2)

  320117

  ادبیات عرب 1

  341002

  اصول فقه 2

  341118

  12:30

  آشنایی با احادیث 2 (کاربردی)

  12416

  آشنایی با احادیث (2)

  13404

  نقش ادبیات عرب در تفسیر

  15417

  آشنايي با احاديث 2(کاربردي)

  88026

  آموزش فلسفه (2)

  111154

  آشنایی با احادیث 2 (کاربردی)

  120107

  13:45

  روش تحقیق

  11318

  روش تحقيق

  12201

  پوشش در اسلام

  12426

  نظام حقوقی اسلام

  12429

  روش تحقيق

  88012

  روش تحقيق

  111130

  نظام حقوقی اسلام

  111152

  فلسفه تاريخ

  210127

  روش تحقيق در تاريخ

  308336

  روش تحقیق 1

  341023

  روش تحقیق 2

  341024

  1397/10/05

  08:00

  برداشت های کلامی از قرآن وحدیث (1)

  32404

  برداشت های کلامی از قرآن

  35411

  09:15

  آشنایی با عرفان اسلامی

  12437

  تاریخ علوم در اسلام (1)

  13416

  مبانی عرفان

  14405

  اصطلاحات عرفان اسلامي

  88047

  آشنايي با فلسفه و عرفان

  308213

  تاریخ علوم در اسلام (1)

  308314

  کلیات عرفان اسلامی

  310123

  منطق (1)

  320101

  تصوف و عرفان اسلامی

  320127

  10:30

  عربی (4)

  11205

  انقلاب اسلامی ایران

  11208

  انقلاب اسلامي ایران

  12105

  زبان قرآن 6 (نحو)

  12207

  زبان قرآن 7 (نحو)

  12208

  عربي (4)

  88008

  انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن

  88057

  انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

  111104

  آموزش فلسفه (3)

  111155

  ادبيات عرب (5)

  120132

  انقلاب اسلامي ايران

  308115

  فلسفه پیشرفته اسلامی (نهایه الحکمه) 4

  310113

  12:30

  معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن)

  11310

  اخلاق اسلامی 1 (کلیات)

  12418

  اخلاق اسلامی 2 (اخلاق الهی-فردی-اجتماعی)

  12419

  تاریخ فلسفه اسلامی

  14410

  تاريخ فلسفه اسلامي

  88035

  تاریخ فلسفه اسلامی

  120110

  تاريخ تشيع (2) عصر غيبت کبري

  210112

  کلام جدید (3)

  320118

  13:45

  فقه (1)

  12409

  نظام سياسي اسلام

  12428

  تاریخ تفسیر قرآن (1)

  15407

  فقه (1)

  88044

  نظام سياسي اسلام

  88062

  فقه (1)

  111144

  نظام سياسي اسلام

  111151

  منطق جدید 1

  341113

  فقه 2

  341207

  1397/10/06

  08:00

  عقل، علم و دین

  32410

  مبانی و روش تفسیر قرآن 2

  33409

  مباحث نظری و اندیشه سیاسی غرب

  34406

  فلسفه دین 2

  35406

  تاریخ از منظر قرآن

  36411

  تاریخ سیاسی شیعیان (2) حکومت­ های شیعه

  37403

  09:15

  تاریخ تحلیلی معاصر

  12423

  مدیریت اسلامی

  12430

  عربي (5)

  88009

  تاريخ تحليلي معاصر

  88056

  مديريت اسلامي

  88064

  تاریخ تحلیلی معاصر

  120117

  مدیریت اسلامی

  120121

  ادبيات عرب (6)

  120133

  زبان تخصصی 3

  341122

  10:30

  دانش خانواده

  11210

  دانش خانواده و جمعیت

  12102

  دانش خانواده و جمعيت

  88003

  خانواده سالم

  111102

  آسیب شناسی انقلاب اسلامی براساس وصیت نامه سیاسی و الاهی امام ره

  120118

  تاريخ اسلام در هند و آسياي مرکزي

  210122

  متون تخصصی کلام 3 (متون کلامی به زبان انگلیسی)

  320123

  12:30

  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

  12427

  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

  13405

  تاریخ امامت

  14415

  تاریخ امامت 12110

  تاريخ اسلام (2)

  111141

  کليات تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

  210128

  کليات تمدن اسلامي

  308328

  آشنایی با کامپیوتر

  341025

  13:45

  کلام اسلامی

  14418

  مسائل جدید کلامی

  120111

  جغرافياي تاريخي کشورهاي اسلامي

  210124

  1397/10/08

  08:00

  چیستی، منشاء و وجه نیاز به دین

  32411

  مفردات و اعلام قرآن

  33410

  بررسی ترجمه قرآن

  33411

  مباحث عقلی اندیشه سیاسی در اسلام

  34408

  فرهنگ و دین اعراب حجاز هنگام ظهور

  35403

  فلسفه دین 3

  35407

  تاریخ پیامبران

  36412

  تاریخ نگاری شیعه (با تأکید بر شناخت منابع)

  37404

  09:15

  فلسفه اسلامی (1)

  11314

  آموزش فلسفه (1)

  12211

  آموزش فلسفه (2)

  12212

  مسائل فرهنگی در اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری

  12425

  زبان انگلیسی تخصصی متون اسلامی (1)

  12438

  زبان انگلیسی تخصصی متون اسلامی (2)

  12439

  زبان تخصصی (1) (متون فلسفه دین)

  14401

  زبان تخصصی (2) (متون فلسفه اخلاق)

  14402

  زبان تخصصی (1)

  15401

  زبان تخصصی (2)

  15402

  زبان انگليسي تخصصي (متون اسلامي 1)

  88015

  زبان انگلیسی تخصصی (متون اسلامی)

  120129

  زبان تخصصي (1)

  308208

  زبان تخصصي (2)

  308209

  زبان تخصصی 1

  341031

  زبان تخصصی 2

  341032

  تاریخ فلسفه اسلامی 2

  341116

  10:30

  فارسی

  11201

  معارف قرآن (2) (خداشناسی)

  11307

  زبان فارسی

  12101

  معارف قرآن 2 (خداشناسی در قرآن)

  12402

  زبان فارسي

  88001

  معارف قرآن 1(خداشناسي)

  88020

  زبان فارسي

  111101

  خداشناسی در قرآن

  111136

  ادبيات فارسي عمومي

  308102

  تفسير موضوعي قرآن

  308121

  متون تخصصی کلام 4 (متون فلسفه دین به زبان انگلیسی)

  320124

  اصول عقائد 1

  341019

  12:30

  تعلیم و تربیت اسلامی

  12432

  تاریخ و سیره اهل بیت (1) (امام علی ع، حضرت زهرا س)

  13406

  درآمدي بر فلسفه اسلامي (1)

  88030

  تعليم و تربيت اسلامي

  88048

  تعلیم و تربیت اسلامی

  111105

  تاريخ و سيره اهل‌بيت (1) امام علي و حضرت فاطمه

  210106

  متون تخصصی فلسفی انگلیسی

  310122

  معرفت شناسی

  320105

  13:45

  فقه (2)

  12410

  روان‌شناسي کاربردي (2)

  88014

  فقه (2)

  88045

  فقه (2)

  111145

  روانشناسی کاربردی (2)

  120130

  تاريخ و سيره اهل‌بيت (4) امام رضا، امام جواد، امام هادي، امام عسکري و امام مهدي

  210109

  فلسفه اسلامی 5

  341105

  1397/10/09

  08:00

  معرفت شناسی

  31301

  فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام

  32416

  فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام

  33412

  فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام

  34416

  فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام

  35416

  فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام

  36416

  فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام

  37416

  09:15

  عربی (5)

  11206

  فلسفه اسلامی (2)

  11315

  زبان قرآن 8 (مفردات قرآن کریم)

  12209

  آموزش فلسفه (3)

  12213

  عربي (6)

  88010

  ادبيات عرب (3)

  111133

  اصول فقه

  320119

  فلسفه اسلامی 2

  341102

  فقه 5

  341210

  10:30

  تربیت بدنی

  11209

  تربیت بدنی

  12104

  درآمدی بر منطق

  12210

  درآمدی بر منطق

  14403

  تربيت بدني

  88002

  منطق

  88011

  تربیت بدنی

  111106

  درآمدی بر منطق

  111147

  تاريخ ايران (5) عصر قاجار

  210117

  منطق

  308101

  تربيت بدني (1)

  308105

  تربيت بدني (2)

  308106

  12:30

  مهدویت

  12435

  علوم قرآن (1) (با تکیه بر آیات و روایات)

  15409

  تاريخ اسلام (3) عصر اموي

  210104

  13:45

  معارف قرآن (3) (جهان شناسی)

  11308

  معارف قرآن 3 (جهان شناسی در قرآن)

  12403

  معارف قرآن 2(جهان‌شناسي)

  88021

  جهان شناسی در قرآن

  111137

  تاريخ و سيره اهل‌بيت (3) امام باقر، امام صادق، امام کاظم

  210108

  تفسیر قرآن 2

  341011

  منطق جدید 2

  341114

  1397/10/10

  08:00

  روش تحقیق در قرآن و سنت

  32415

  مبانی و روش تفسیر قرآن 1

  33408

  روش تحقیق در قرآن و سنت

  33415

  روش تحقیق در قرآن و سنت

  34415

  روش تحقیق در قرآن و سنت

  35415

  روش تحقیق در قرآن و سنت

  36415

  روش تحقیق در قرآن و سنت

  37415

  09:15

  اندیشه اسلامی 2

  11302

  اندیشه اسلامی (2)

  12107

  تاريخ فلسفه غرب (2)

  88034

  درآمدی بر کلام اسلامی (2)

  111149

  فرق و مذاهب

  120113

  تاریخ و متون کلام اسلامی 1 (کلیات)

  320108

  10:30

  زبان انگلیسی عمومی

  11207

  زبان انگلیسی عمومی

  12103

  زبان انگليسي

  88004

  زبان انگليسي عمومي

  111103

  زبان انگليسي عمومي

  308103

  تاریخ و مکاتب فلسفی غرب (4)

  310121

  متون تخصصی کلام 1 (آشنایی با متون عربی منابع متقدم)

  320121

  زبان انگلیسی عمومی

  340501

  12:30

  فلسفه اخلاق

  11304

  فلسفه اسلامی (4)

  11317

  فلسفه اخلاق

  12108

  آموزش فلسفه (5)

  12215

  فلسفه اخلاق

  88042

  فلسفه اخلاق

  120116

  تاريخ ايران (6) عصر پهلوي و انقلاب اسلامي

  210118

  فلسفه اخلاق

  308111

  فلسفه اخلاق

  310124

  فلسفه اخلاق

  320128

  فلسفه اسلامی 4

  341104

  13:45

  فقه (3)

  12411

  تاریخ اسلام در قرآن

  13413

  درآمدي بر فلسفه اسلامي (2)

  88031

  فقه (3)

  88046

  فقه 3

  120101

  فقه 4

  341209

  1397/10/11

  08:00

  مسئله شر، جبر و اختیار

  32408

  زبان تخصصی (2) (انگلیسی)

  33414

  مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام

  34409

  نقد و بررسی فرهنگ غرب، به ویژه تاریخ لادینی (سکولاریسم) و نحوه مواجهه متفکران مس

  35404

  سیر اندیشه سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام (با تکیه بر اندیشه های شیعه)

  36409

  خاورشناسان و تاریخ تشیع

  37405

  09:15

  فلسفه اسلامی (3)

  11316

  آموزش فلسفه (4)

  12214

  آشنایی با نهج البلاغه

  111146

  معنویت های نوظهور

  320114

  فلسفه اسلامی 3

  341103

  10:30

  معارف قرآن (1) (قرآن شناسی)

  11306

  معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی)

  11311

  معارف قرآن 1 (قرآن شناسی)

  12401

  معارف قرآن 5 (راه و راهنماشناسی در قرآن)

  12405

  سيره معصومان (ع)

  12413

  معارف قرآن 4(قرآن‌شناسي)

  88023

  معارف قرآن 5(راه و راهنماشناسي)

  88024

  سيره معصومين عليهم‌السلام

  88053

  قرآن شناسی

  111135

  راه و راهنماشناسی در قرآن

  111139

  سيره معصومين (ع)

  111142

  اندیشه اسلامی (2)

  308108

  آشنايي با علوم قرآن و حديث

  308212

  علوم قرآنی

  341012

  اصول عقائد 2

  341020

  12:30

  معارف شیعه

  12412

  درآمدي بر فلسفه اسلامي (3)

  88032

  معارف شيعه

  88050

  معارف شیعه

  120104

  فلسفه اشراق

  341107

  13:45

  تاریخ و سیره اهل بیت (2) (امام حسن و امام حسین ع، امام سجاد ع)

  13407

  اخلاق اسلامي

  88040

  تجويد و روانخواني

  111134

  اخلاق اسلامی

  120115

  تاريخ و سيره اهل‌بيت (2) امام حسن، امام حسين و امام سجاد

  210107

  جنبش‌هاي فکري، ديني و سياسي معاصر جهان اسلام

  210125

  اخلاق اسلامي

  308112