Untitled Document
یکشنبه: 30 تیر 1398
-A A +A

شما اینجا هستید

اطلاعيه مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبان پذيرفته شده آزمون سراسري 1388

  1) اصل ديپلم كامل متوسطه يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان و يك برگ فتوكپي آن كه نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم در آن قيد شده باشد.

  2) اصل مدرك و ياگواهي تحصيلي متوسطه سال ماقبل ديپلم و دوسال ماقبل ديپلم براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان و يك برگ فتوكپي آن كه بخش وشهرستان محل اخذ مدرك تحصيلي سال  ما قبل ديپلم و بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دوسال ما قبل ديپلم در آن مشخص باشد.

  3) اصل گواهينـــامه پايان دوره پيش دانشگاهي ياگواهي آن براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه بامهرو امضاء مديرمركز پيش دانشگاهي ويكبرگ فتوكپي آن كه نوع گواهينامه  پيش دانشگاهي،  بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي در آن قيد شده باشد.

  تبصره: دانش آموزان دوره پيش­دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه بايد حداكثر تا پايان شهريور ماه 1388 موفق به اخذ گواهينامه دوره پيش دانشگاهي شده باشند.

  4) اصل مدرك ديپلم و يا گواهي ديپلم متوسطه نظام جديد آموزش متوسطه و سال ماقبل ديپلم براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه با مهر وامضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان و يكبرگ فتوكپي آن كه بخش محل اخذ ديپلم و بخش محل اخذ مدرك سال ماقبل ديپلم نظام جديد در آن مشخص شده باشد .

  تبصره: اصل يا گواهي پايان دوره 3 ساله (ديپلم) نظام جديدآموزش متوسطه حاوي معدل كتبي براي داوطلباني كه ديپلم متوسطه نظام جديد خود را در سال 1384، 1385، 1386 و يا 1387اخذ نموده اند.

  5) اصل و ياگواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و يا مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكده­هاي فني وحرفه­اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش براي پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور باقيد تاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تا تاريخ 31/6/1388) كه در آن بخش و شهرستان محل اخذ مدرك كارداني مشخص شده باشد، بانضمام تصوير آن .هم چنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه و سال ما قبل ديپلم متوسطه  با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم در آن مشخص شده باشد، بانضمام يك برگ تصوير آن .

  6) اصل شناسنامه و يكبرگ فتوكپي از تمام صفحات آن.

  7) شش قطعه عكس تمام رخ 4*3 تهيه شده در سال جاري.

  8) فيش واريزي به مبلغ 350000 ريال (معادل سي وپنج هزارتومان) به حساب سیبا بانک ملی شماره 0105923198003 به نام دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی.(دانشجويان نيمه حضوري علاوه بر مبلغ فوق بايد مبلغ 36 هزار تومان ديگر جهت پرداخت هزينه متغير پرداخت نمايند).

  9) مدركي كه وضعيت نظام وظيفه را با توجه به مقررات وظيفه عمومي مندرج در دفترچه راهنماي شماره 1 آزمون سراسري سال 1388 مشخص كند (براي برادران).

  10) اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت.

  11) معرفــي نامه­هاي مشروحه لازم است حــداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمـسال دوم سال تحصيلي جــاري (نيم‌سال دوم سال تحصيلي 89-1388) توسط پذيرفته شدگان و يا از طريق ارگان ذيربط به دانشگاه يا مــوسسه آموزش عالي مربوط تحويل گردد، درغير اين صورت از ثبت نام آنان براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري ممانعت بعمل خواهد آمد و قبولي آنان «كان لم يكن» تلقي مي­گردد.

  12) معرفي­نامه رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هر يك از روساي ارگانهاي مذكور كه در آن قيد شده باشد، داوطلب با توجه به ماده 1و تبصره­هاي چهارگانه آن در آيين­نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه­ها و موسسات آموزش­عالي و ساير شرايط مندرج در آيين­نامه مذكور، واجد شرايط استفاده از سهميه رزمندگان مي­باشد.

  تبصره: براساس هماهنگي­هاي انجام شده ، گواهي هاي مربوط به رديف 11 توسط ارگان­هاي ذيربط بطور يكجا به موسسه آموزش عالي محل قبولي پذيرفته شدگان ارسال خواهدشد.

   

   برنامه زماني ثبت نام از پذيرفته شدگان براساس حرف اول نام خانوادگي آنان

  روز و تاريخ ثبت نام ترتيب حروف اول نام خانوادگي
  يكشنبه 22/6/88 الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ
  دوشنبه 23/6/88 ح – خ- د –ذ– ر – ز- ژ – س
  سه‌شنبه 24/6/88 ش – ص- ض – ط – ظ- ع – غ – ف – ق – ك 
  چهارشنبه 25/6/88 گ – ل – م – ن – و - هـ - ي

   زمان ثبت نام: از ساعت 9 تا 14

  توضيح بسيار مهم :

  باتوجه به ادغام ارگانهاي بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد رسيدگي به  امور آزادگان تحت عنوان بنياد شهيد و امور ايثارگران بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه ذيل پذيرفته شده اند مي رساند، در زمان ثبت نام ملزم به ارائه تاييديه سهميه ثبت نامي نمي­باشند و ملاك عمل براي ثبت نام همان عنوان درج شده در ليست­هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد. بديهي است چنانچه سهميه پذيرفته شده­اي  از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران مورد تاييد قرار نگيرد تا قبل از شروع نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از تحصيل وي ممانعت بعمل خواهد آمد.

  ارگان بنياد شهيد و امور ايثارگران شامل سهميه هاي ذيل مي باشد:

  • سهميه شاهد شامل : فرزندان معظم شهدا و يا مفقودالاثر ، جانبازان عزيز با جانبازي 70 درصد به بالا ، فرزند جانبازان عزيز با جانباري 50 درصد به بالا و فرزند آزادگان عزيز.
  • سهميه خانواده شهدا : شامل پدر، مادر ، برادر و خواهر شهيد .
  • سهميه رزمندگان : شامل همسران  معظم شهدا و‌يا مفقودالاثر‌،‌همسران آزادگان عزيز‌،همسران جانبازان عزيز با ‌جانبازي‌50 درصد به بالا .
  • سهميه جانبازان : شامل جانبازان عزيز با جانبازي 25 الي 69 درصد.
  • سهميه آزادگان : شامل آزادگان عزيز.
  • سهميه فرزندان و همسران جانباز با جانبازي 25 تا 49 درصد.

  13) براي ثبت‌نام در دانشگاه مجازي امام خميني(ره)، داشتن پست الکترونيکي (ايميل) ضروري است.

  ثبت­نام از پذيرفته شدگان دوره مجازي و نيمه­حضوري كارشناسي معارف اسلامي، در روزهاي تعيين شده توسط سازمان سنجش (22/6/88 لغايت 25/6/88) انجام خواهد پذيرفت. ضمناً نشاني مرکز عبارت است از:

  قم – بلوار محمد امين(ص)- خيابان گلستان- پلاك 27- مركز آموزش نيمه­حضوري وابسته به موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)  شماره تماس 5-2908193-0251

  نشاني سايت موسسه آموزشي پژوهشي امام خيمني(ره) www.qabas.net

  نشاني سايت بخش نيمه­حضوري www.ikdu.ir

  نشاني سايت بخش مجازي www.ikvu.ac.ir

  نشاني پست الكترونيكي : ikdu@qabas.net

  ساختمان مرکزی : بلوار محمد امین(ص) ، بلوار جمهوری اسلامی ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
  ساختمان مرکز آموزش مجازی ونیمه حضوری : بلوار محمد امین(ص) ، خیابان گلستان ، نبش کوچه 7 ، پلاک  27

    تلفن :    025 32 90 81 93 - 5   فکس :   025 32 93 19 98     كد پستي: 3716684171