به اطلاع کليه دانشجویان گرامی مي رساند، کلاس آنلاین فرهنگی، در تاریخ چهارشنبه 95/06/10ساعت 21:30 تا 22:30 با حضور استاد متکلم برگزار میگردد.
    موضوع: مکارم اخلاق
    چگونگي شرکت در کلاس آنلاين: از صفحه فهرست دروس من، گزينه فرهنگي-دانشجويي را انتخاب كنيد، سپس گزينه گفتگو را فعال سازيد و پرسش هاي خود را تايپ کنيد.