Untitled Document
یکشنبه: 4 فروردین 1398
-A A +A

شما اینجا هستید

انتخاب دانشجوی نمونه در سال 95

  بدينوسيله به اطلاع دانشجويان ارجمند مي‌رساند که معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه با رعايت نکات ذيل اقدام به انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه  مي نمايد. نفر اول جهت ارزيابي و انتخاب دانشجوي نمونه کشوري به وزارت متبوع معرفي خواهد شد.
  شرايط عمومي انتخاب دانشجوي نمونه
  حداقل معدل کل دانشجويان مقطع کارشناسي 16 تعيين شده است. دانشجويان در مقطع کارشناسي پس از چهار نيمسال  پس از آزمون جامع مي‌توانند در جشنواره شركت نمايند. همچنين سن داوطلبان نبايد بيش از 40 سال باشد.

  1. هر دانشجو در هرمقطع يك بار مي تواند به عنوان دانشجوي نمونه انتخاب شود.
  2.  داشتن حداقل معدل كل و كسب حداقل امتياز از بخش‌هاي پژوهشي، فرهنگي- اجتماعي و شئون دانشجويي براي شركت در اين رقابت الزامي است.
  3. دانشجويان داراي سابقه محكوميت در شوراي انضباطي دانشگاه و يا مراجع قانوني ذيربط امكان شركت در اين رقابت را ندارند.
  4. ارائه تاييديه براي کليه فعاليت‌هاي علمي- پژوهشي و فرهنگي ضروري است و صرفاً فعاليت‌هاي صورت گرفته در مقطع فعلي دانشجو ملاك محاسبه و امتياز مي باشد.
  5. ارايه مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه /تحقيقات وفناوري براي کليه کتاب‌هاي تأليفي، ترجمه و گردآوري ضروري است.
  6. مدارک دانشجويان بر حسب گروه تخصصي و مقطع مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
  7. دانشجويان لازم است در هر بخش پژوهشي، فرهنگي و شئونات حداقل امتيازات را بطور جداگانه اخذ نمايند.
  8.  متقاضيان در صورت کسب حداقل 60 امتياز از کل صد امتياز مي توانند به مرحله کشوري راه يابند.
  9. دانشجویان ملزم هستند که فرم های پیوست شده را پرینت گرفته و همراه با مدارک درخواستی به آدرس پستی دانشگاه ارسال نمایند.
  10. آيين نامه انتخاب دانشجويي نمونه
  11. فرم هاي انتخاب دانشجوي نمونه

   

  ساختمان مرکزی : بلوار محمد امین(ص) ، بلوار جمهوری اسلامی ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
  ساختمان مرکز آموزش مجازی ونیمه حضوری : بلوار محمد امین(ص) ، خیابان گلستان ، نبش کوچه 7 ، پلاک  27

    تلفن :    025 32 90 81 93 - 5   فکس :   025 32 93 19 98     كد پستي: 3716684171