به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می‌رساند معاونت فرهنگی دانشگاه در نظر دارد مسابقه ویژه ماه مبارک رمضان را برگزار نماید. مسابقه در چهار بخش و به صورت هفتگی می‌باشد.

    سوالات مسابقه برگرفته از محتوای کلاس های آنلاین اجرا شده در طول هفته می‌باشد.

    سوالات روز پنج شنبه هر هفته در سامانه فرهنگی بارگذاری خواهد شد