ضمن عرض سلام خدمت دانشجویان گرامی، بدينوسيله معاونت فرهنگی دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در نظر دارد مسابقه «یوسف دل» را برگزار نماید.

    سوالات مسابقه با درج درسامانه ارتباطات فرهنگی برگزار خواهد شد. دانشجویان محترم می‌توانند جهت شرکت در مسابقه مذکور به سامانه ارتباطات فرهنگی قسمت مسابقات فرهنگی مراجعه نموده و از جوایز مسابقه برخوردار شوند .

    مهلت پاسخ‌گویی به مسابقه تا 7 خرداد 95 می‌باشد.

    «جهت شرکت در مسابقه به سامانه ارتباطات فرهنگی مراجعه نمایید»