به اطلاع کليه دانشجویان گرامی مي رساند، کلاس آنلاین فرهنگی، در تاریخ  شنبه 95/3/1 ساعت 21 تا 22 با حضور استاد موسوی مقدم برگزار میگردد.
    موضوع:مهدویت
    چگونگي شرکت در کلاس آنلاين: از صفحه فهرست دروس من، گزينه فرهنگي-دانشجويي را انتخاب كنيد، سپس گزينه گفتگو را فعال سازيد و پرسش هاي خود را تايپ کنيد.