به اطلاع کليه دانشجویان گرامی مي رساند، کلاس آنلاین فرهنگی، در تاریخ چهارشنبه 95/02/22ساعت 21 تا 22 با حضور استاد ابراهیمیبرگزار میگردد.
    موضوع: راههای مقابله با گرفتاری‌های زندگی
    چگونگي شرکت در کلاس آنلاين: از صفحه فهرست دروس من، گزينه فرهنگي-دانشجويي را انتخاب كنيد، سپس گزينه گفتگو را فعال سازيد و پرسش هاي خود را تايپ کنيد.