به اطلاع کليّه دانشجویان عزیز می رساند با توجه به رایزنیهای صورت گرفته از طرف معاونت فرهنگی دانشگاه با اداره اردوهای حوزه علمیه قم سهمیه ای برای دیدار دانشجویی از مناطق جنگی(راهیان نور) به این دانشگاه اختصاص یافته است، لذا عموم دانشجویان می توانند  نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.لازم به ذکر است ثبت نام مشروط به واریز مبلغ 35هزا تومان نزد بانک صادرات به شماره حساب 0334335201002 به نام محمد بابازاده می باشد و به محض تکمیل لیست، عملیات ثبت نام متوقف خواهد شد.

  جهت دریافت فرم ثبت نام به سامانه خدمات آموزشی مراجعه نمایید.

  زمان ثبت نام از تاريخ 15-11-93 لغايت 30-11-93 مي باشد.

  تاريخ برگزاري اردو 28-12-93 لغايت 3-1-94 مي باشد.

  هزينه اردو براي هر نفر 35هزار تومان است.

  اردو به صورت خانوادگي خواهد بود.

  از فرزندان 3 سال و بالاتر هزينه کامل دريافت خواهد شد و زير 3 سال در صورت اينكه جا و غذا نخواسته باشد رايگان است.

  همراهان فقط شامل همسر، فرزندان یا  پدر ومادر  مي شود.

  وسيله اياب و ذهاب، اتوبوس کولردار است.

  اسامي قطعي افراد پذيرش شده پس از اتمام مهلت ثبت نام از طريق سایت دانشگاه اطلاع رساني خواهد شد.