جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشجويان

  بسمه تعالي

  القرآن عهدالله الي خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عهده و ان يقرأ منه في کل يوم خمسين آية

  قرآن منشور الهي انسانهاست پس شايسته است که هر مسلمان به عهدنامه و منشور خود بنگرد و هر روز پنجاه آيه از آن را بخواند. وسائل الشيعه، ج 2، ص 948

  مقدمه:

  برگزاري جشنواره قرآن و عترت دانشجويان از جمله برنامه هاي ديرپايي است كه در حوزة ترويج آموزه هاي ديني و قرآني دردانشگاه ها به منظور فراهم آوردن زمينه اي جهت انس بيش از پيش دانشجويان با کلام انسان ساز الهي و مفاهيم تعالي بخش آن و همچنين نشر و بسط فضاي معنوي و عطرآگين قرآن و عترت در محيط دانشگاهي همواره مورد اهتمام متصديان و مسئولين فرهنگي دانشگاه ها بوده است.

  اهداف :

  -1 ارتقاي سطح فرهنگ قرآني و اسلامي و اعتلاي اخلاق و ايمان ديني در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي

  -2 ايجاد انس و الفت بيش از پيش دانشجويان دانشگاه ها با قرآن و عترت

  -3 تقويت و توسعه فضاي معنوي و قرآني در دانشگاه هاي سراسر کشور

  -4 ارج گذاري به فعاليت هاي قرآن و عترت و تشويق نخبگان ديني و قرآني دانشگاه ها

  -5 شناسايي و معرفي استعدادهاي برجسته قرآن و عترت دانشجويان به جامعه دانشگاهي

  اين جشنواره ويژه دانشجويان در مقاطع مختلف کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري برگزار خواهد شد.

  ضمناً ملاک دانشجو بودن مخاطبان، تنها در مرحله اول اعمال مي شود، بنابراين اگر دانشجويي پس از حضور در

  مرحله دانشگاهي فارغ التحصيل شود مي تواند در صورت برگزيده شدن در مراحل بعدي نيز شرکت نمايد.

  الف ( بخش شفاهي شامل رشته هاي:

  .1 تلاوت تحقيق

  .2 تلاوت ترتيل

  .3 حفظ 3 جزء پيوست ) محدود به مرحله دانشگاهي(

  .4 حفظ 5 جزء اول

  5 .حفظ 11 جزء اول

  6 . حفظ 21 جزء اول

  .7 حفظ کل

  .8 اذان

  .9 مداحی ) انفرادي-آيين نامه در بخش پاياني موجود مي باشد.(

  ب ( بخش كتبي شامل رشته هاي:

  -1 ترجمه و مفردات قرآني

  -2 مفاهيم قرآني

  -3 ديدگاه و سيره معصومين

  -4 آشنايي با احاديث و ادعيه

  -5 احکام

  ج ( بخش پژوهشي شامل رشته هاي:

  -1 مقاله قرآن و عترت

  -2 نقد و بررسي کتاب

  -3 تلخيص کتاب

  د ( بخش ادبي شامل رشته هاي :

  -1 شعر قرآن و عترت

  -2 داستان قرآن و عترت

  -3 نمايشنامه نويسي

  -4 فيلمنامه نويسي

  ه ( بخش هنري شامل رشته هاي :

  -1 خوشنويسي

  -2 نقاشي

  -3 نماهنگ قرآن وعترت

  -4 عکس قرآن وعترت

  -5 تذهيب قرآن و عترت

  -6 فيلم کوتاه قرآن و عترت

  -7 معرق قرآن و عترت

  -9 پويانمايي قرآن و عترت

  -8 طراحي پوستر قرآن و عترت

  و(  بخش فناوري:

  -1 نرم افزار قرآن وعترت

  -2 وبلاگ نويسي قرآن و عترت

  محتواي رشته هاي کتبي :

  1.رشته ترجمه و مفردات قرآني :

  تذکر: مفاد اين رشته در هر مرحله به شرح زير مي باشد:

  *مرحله دانشگاهي بر اساس ترجمه آيات جزء 30 قرآن کريم بر اساس ترجمه آيت الله مکارم شيرازي

  *مرحله منطقه اي بر اساس ترجمه آيات جزء 28 و 30 قرآن کريم بر اساس ترجمه آيت الله مکارم شيرازي

  *مرحله سراسري بر اساس ترجمه آيات جزء 29 و 28 و 30 قرآن کريم بر اساس ترجمه آيت الله مکارم شيرازي

  2.رشته آشنايي با مفاهيم قرآني :

  مفاد اين رشته از كتاب تفسير آيات برگزيده تاليف عليرضا مستشاري نشر معارف مي باشد كه در سه مرحله بصورت ذيل برگزار مي گردد:

  *مرحله دانشگاهي تا صفحه ي 58

  *مرحله منطقه اي تا صفحه 152

  *مرحله سراسري تا صفحه 122

  3. رشته سيره معصومين )ع(

  مفاد اين رشته درهر مرحله به شرح زير مي باشد:

  مرحله دانشگاهي : کتاب بيانات مقام معظم رهبري درباره زندگي سياسي-مبارزاتي ائمه معصومين عليهم السلام « انسان 250 ساله » تا پايان صفحه 97

  مرحله منطقه‌ای  : کتاب بيانات مقام معظم رهبري درباره زندگي سياسي-مبارزاتي ائمه معصومين عليهم السلام « انسان 250 ساله » تا پايان صفحه 228

  مرحله سراسری: کتاب بيانات مقام معظم رهبري درباره زندگي سياسي-مبارزاتي ائمه معصومين عليهم السلام « انسان 250 ساله » تا پايان صفحه 285

  4.رشته آشنايي با احاديث و ادعيه :

  مفاد اين رشته درهر مرحله به شرح زير مي باشد:

  * مرحله دانشگاهي : کتاب واژه هاي اخلاقي از اصول كافي  600 حديث اخلاقي در 127 موضوع 200 واژه

  *مرحله منطقه اي: کتاب واژه هاي اخلاقي از اصول كافي  600 حديث اخلاقي در 127 موضوع 300 واژه

  *مرحله سراسري: کتاب واژه هاي اخلاقي از اصول كافي  600 حديث اخلاقي در 127 موضوع 400 واژه

  5.رشته احکام :

  مفاد اين رشته درهر مرحله به شرح زير مي باشد:

  * مرحله دانشگاهي : کتاب از واجبات چه مي دانيم تالیف آقای اکبری تا پایان صفحه 105

  *مرحله منطقه اي: کتاب از واجبات چه مي دانيم تالیف آقای اکبری تا پايان کتاب

  *مرحله سراسري: كتاب رساله احكام دانشجويي نشر معارف تا صفحه 289

  ج( رشته هاي پژوهشي:

  -1 مقاله با موضوع قرآن و عترت: در اين رقابت، كليه مقالات دانشجويي اعم از چاپ شده يا نشده، شركت نموده و

  بر اساس معيارهاي علمي، پژوهشي و نگارشي ارزيابي مي شوند.

  *نکته: آثار در رشته مقاله بخش پژوهشي بايد با محورهاي زير باشد :

  الف ( قرآن و عترت

  ب(  سبک زندگي در سيره اهل بيت )ع(

  -2 نقد و بررسي کتاب؛کتاب سبک زندگي ايراني - اسلامي تاليف احمد حسين شريفي

  -3 تلخيص كتاب: کتاب شرح اسم(زندگي نامه آيت الله سيد علي حسيني خامنه اي 1357-1318) تاليف هدايت الله بهبودي، موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي

  د( رشته ادبي

  در بخش ادبي جشنواره، رشته هاي زير برگزار خواهد شد:

  -1 شعر قرآن و عترت: در اين رقابت، كليه اشعار دانشجويان شركت كننده كه در قالب هاي سنتي، كلاسيك، نو و آزاد

  سروده شده اند، و داراي مضامين قرآني يا مدح و توصيف اهل بيت )ع( و تبيين آموزه ها و ارزش هاي شيعي مي باشند

  مورد ارزيابي قرار مي گيرند.

  -2 داستان نويسي قرآن و عترت: اين مسابقه مربوط به دانشجوياني است كه داستان هايي كوتاه يا بلند يا داستانك را بر

  اساس داستان هاي قرآن و يا با استفاده از مضامين آيات قرآني و روايات و سيره معصومان)ع( به رشته تحرير درآورده

  و در اين رقابت حاضر شده اند.

  -3 نمايشنامه نويسي و فيلمنامه نويسي قرآن و عترت : براي رقابت نويسندگان هرگونه نمايشنامه يا فيلمنامه براساس سوره

  مباركه فتح باشد.

  ه ( رشته هنري

  در بخش هنري جشنواره، رشته هاي زير برگزار خواهد شد :

  -1 رشته خوشنويسي: رقابت بين دانشجويان هنرمندي است كه در شاخه هاي مختلف خوشنويسي از قبيل: نستعليق، ثلث،

  نسخ ، فعاليت و حول محور موضوعي اعلام شده)سوره فتح(، اثر خوشنويسي را خلق كرده و براي رقابت فرستاده اند.

  شايان ذکر است آثار رسيده در شاخه هاي مختلف، جداگانه ارزيابي شده )در صورتي که تعداد آثار در آن شاخه به

  حدنصاب برسد( و در هر شاخه يک اثر برتر معرفي خواهد شد .

  -2 نقاشي: اين رشته، پذيراي آثاري است كه در قالب نقاشي توليد شده و داراي مضمون قرآن و عترت مي باشد. البته آثار ارائه

  شده بايستي بر اساس محور سوره فتح توليد شوند.

  -3 نماهنگ: در اين مسابقه، آثار توليدي دانشجويان در زمينه نماهنگ )كليپ و وُله(، )صوتي و تصويري( به رقابت مي پردازند و بر

  اساس معيارهايي همچون مضمون غني، تكنيك عالي، سوژه جذاب و موارد ديگر ارزيابي خواهند شد. محور توليدات بر اساس

  سوره فتح مي باشد.

  -4 عكس: اين مسابقه مربوط به عكس ها و تصاويري است كه توسط دانشجويان با محوريت سوره فتح و شامل انواع

  تكنيك هاي عكاسي مي گردد.

  -5 تذهيب قرآن

  -6 فيلم کوتاه

  -7 معرق

  -8 پويانمايي

  -9 طراحي پوستر

  نکات مهم در خصوص بخش هنري:

  .1 با توجه به احتمال شکستن قاب و شيشه آثار در هنگام پست و حمل ، آثار هنري فاقد شيشه و قاب ارزشمند باشد .

  ضمنا دبيرخانه هيچگونه مسئوليتي در قبال آثار ارسال شده نخواهد داشت و ارسال آثار بايد با رضايت کامل

  دانشجو صورت پذيرد.

  .2 درج نام ، نام خانوادگي و نام دانشگاه روي همه آثار الزامي است.

  .3 در هر رشته حداكثر سه اثر پذيرفته مي شود.

  .4 در هنگام ارسال اثر، براي سالم ماندن و مخدوش نشدن احتياط لازم صورت پذيرد.

  .5 ابعاد آثار بايد به شرح اعلام شده در زير باشد :

  رشته هاي خوشنويسي، طراحي و نقاشي : 50 در 70 سانتی متر

    رشته عکس : 30 در 40 سانتی متر

  رشته تذهیب : 35 در 50 سانتی متر

  زمان بندی برگزاری مسابقات

  ثبت نام از تاریخ 7/11/93 لغایت 25/12/93 میباشد

  برگزاری مسابقه (مرحله دانشگاهی)  نیمه دم بهمن ماه 93

  برگزاری مسابقه (مرحله منطقه ای) اردیبهشت ماه 94

  برگزاری مسابقه (مرحله کشوری) تیر ماه 94

  درضمن مسابقاتی که نیاز به حضور فیزیکی شرکت کنندگان ندارد با ارسال آثار برگزار میشود. دانشجویان عزیز آثار الکترونیکی خود را بر روی cdرایت نموده و برای آدرس دانشگاه پست نمایند و آثار مکتوب نیز به شکل مرسوم تا تاریخ 20/11/93 از طریق پست ارسال شود.
   

  جهت دریافت فرم ثبت نام به سامانه خدمات آموزشی مراجعه نمایید

   فایل‌های منابع مسابقات