خداحافظ ای ماه غفران و رحمت   خداحافظ ای ماه عشق و عبادت

    خداحافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوهـا  خداحافظ ای ماه مهمانی حق تعالی

    خداحافظ ای دوریت سخت و جانکاه  خــداحـــافـــظ ای بــهـتریـن ماه الله

    عید عید فطر؛ عید پایان یافتن رمضان نیست. عید برآمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است. چونان ققنوس که از خاکستر خویش دوباره متولد میشود.

    اگر در عید فطر درنیابیم که از نو متولد شدهایم؛ اگر تازگی را در روح خود احساس نکنیم؛ عید فطر، عید ما نیست ، که یقین دارم برای بنده مؤمنی چون شما عید گرفتن عیدی از خالق یکتاست .ضمن آرزوی قبولی عبادت و بندگی حلول ماه  شوال و عید سعید فطر را به شما و خانواده محترم تبریک وتهنیت عرض مینمائیم.