قال الله الحکيم في قرآنه الکريم: اقرأ و ربک الاکرم* الذي علم بالقلم* علم الانسان ما لم يعلم. (سوره مبارکه علق آيات ۳ ۵)

  فرا رسيدن ۱۲ ارديبهشت سالروز شهادت استاد شهيد آيت ا... مرتضي مطهري (ره) و روز معلم يادآور جايگاه والاي علم و معرفت و مقام والاي استاد و معلم در تفکر ديني اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است.

  اولين معلم و مربي انسان، خالق و آفريدگار اوست. خداوندي که آدمي را به خواندن فرا مي خواند و با قلم صنع از يک سو و بيان بليغ از سوي ديگر، بشريت را از وادي جهالت و حيرت به عالم تفکر و معرفت و از حضيض ناسوت به اوج ملکوت برمي کشد و پايه و اساس اعتقاد به توحيد را بر مبناي آيات آفاقي و انفسي و مطالعه در آفرينش (تأمل دروني و تدبر بروني) قرار مي دهد: «سنريهم آياتنا في الافاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق». (سوره فصلت آيه ۵۳)

  بنابراين روز معلم روز توجه به حق تعالي و معلم اول انسان و روز بزرگداشت علم، عالم، معلم و متعلم است. معلم در ارتباط با متعلم قدر و منزلت مي يابد و عنوان پدر معنوي (اَبُ علَّمک) را در کنار پدرنسبي شخص (اَبُ وَلَّدَک) به دست مي آورد.

  مقام و شأن معلم در فرهنگ ديني تا حدي است که عليرغم نهي صريح از انقياد در مقابل ديگران «لا تکن عبد غيرک فقد جعلک الله حرا» آموزش هر چند اندک، سزاوار اظهار کوچکي است، «مَن عَلَّمَني حَرفاً، قَد صَيرني عَبداً.»

  اختصاص يک روز به عنوان روز معلم قطعاً جنبه نمادين دارد تا در اين روز با بررسي ابعاد شخصيت استاد شهيد، حکيم متأله و معلم نمونه مسير تعليم و تربيت اسلامي بازشناسي شود.
  معاونت دانشجویی و امور فرهنگی روز معلم و استاد را به همه استادان و معلمان عاليقدر، همچنين تمامي دانشجويان عزيز تبريک عرض می‌نماید.