خوابگاه دانشجویی

با توجه به مجازی بودن تحصیل در این مرکز خوابگاه دانشجویی صرفا برای ایام امتحانات پایان ترم می باشد.

با توجه به شیوع ویروس کرونا در حال حاضر امتحانات پایان ترم مرکز به صورت مجازی می باشد.

در صورت حضوری شدن امتحانات پایان ترم شرایط استفاده از خوابگاه دانشجویی برای ایام امتحانات اعلام خواهد شد.


کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.