هرساله برای دانشجویان ورودی جدید، کارت دانشجویی صادر می‌شود. این کارت برای استفاده از خدمات دانشجویی که نهادها و سازمان‌ها برای دارنده کارت در نظر گرفته‌اند قابل بهره برداری می‌باشد. همچنین رفت و آمد در محیط‌های آموزشی و اداری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و حضور در جلسات آزمونی، وابسته به همراه داشتن این کارت می‌باشد.


 

 

کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.