عنوان خبر تاریخ
  جلسه مشاوره آنلاين احکام (ويژه خواهران) در بهمن ماه سال 89 1389 / 11 / 04
  جلسه مشاوره آنلاين احکام (عمومي) در بهمن ماه سال 89 1389 / 11 / 04
  جلسه مشاوره آنلاين احکام (ويژه خواهران) در پايان دي‌ماه سال 89-90 1389 / 10 / 25
  جلسه مشاوره آنلاين احکام (عمومي) در پايان دي‌ماه سال 89-90 1389 / 10 / 25
  آخرين جلسه مشاوره آنلاين فرهنگي در ترم اول سال 89-90 1389 / 10 / 25
  تمديد مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار جشنواره فرهنگي هنري علوي 1389 / 10 / 19
  آخرين جلسه مشاوره آنلاين احکام (ويژه خواهران) در ترم اول سال 89-90 1389 / 10 / 19
  آخرين جلسه مشاوره آنلاين احکام (عمومي) در ترم اول سال 89-90 1389 / 10 / 19
  آخرين جلسه مشاوره آنلاين فرهنگي در ترم اول سال 89-90 1389 / 10 / 19
  دومين جلسه مشاوره آنلاين احکام (ويژه خواهران) در دی‌ماه 89 1389 / 10 / 16
  دومين جلسه مشاوره آنلاين فرهنگي در دی‌ماه سال 89 1389 / 10 / 13
  جلسه مشاوره آنلاين احکام (عمومي) در دی‌ماه سال 89 1389 / 10 / 06
  جلسه مشاوره آنلاين احکام (ويژه خواهران) در دی‌ماه 89 1389 / 10 / 06
  جلسه مشاوره آنلاين فرهنگي در دي‌ماه 89 (جبرانی) 1389 / 10 / 06
  اعلام نتايج مسابقه کتابخوانی 1389 / 10 / 02
  مسابقات قرآن دانشجويان 1389 / 10 / 01
  جلسه مشاوره آنلاين احکام در آذرماه سال 89 1389 / 09 / 21
  برگزاری کلاس مشاوره آنلاين 1389 / 09 / 13
  جشنواره فرهنگی هنری زندگی علوی 1389 / 09 / 10
  عدم برگزاری کلاس‌های هفتگی و ترم اولی‌ها از تاريخ 26/8/89 تا 4/9/89 1389 / 08 / 25
  اولين جلسه مشاوره آنلاين سال 89 1389 / 08 / 24
  مسابقه کتابخوانی با جوايز ارزنده 1389 / 08 / 18
  قابل توجه دانشجوياني که جهت عمره دانشجويی ثبت نام نموده اند 1389 / 08 / 11
  ثبت نام عمره دانشجويی 1389 / 07 / 17
  تاريخ جديد مشاوره آنلاين قرآني در ارديبهشت ماه 89 1389 / 02 / 16
  تاريخ جديد مشاوره آنلاين فرهنگي در ارديبهشت ماه سال 89 1389 / 02 / 16
  معرفي کتاب 1389 / 02 / 11
  جزئيات عمره دانشگاهيان 89 اعلام شد (ويژه دانشجويان رسمي) 1389 / 01 / 22
  معرفي دانشجويان به کتابخانه‌هاي دانشگاه‌ها يا کتابخانه‌هاي عمومي 1388 / 12 / 16
  تاريخ دومين جلسه مشاوره فرهنگي در اسفند 88 1388 / 12 / 08
  تاريخ جلسه مشاوره آنلاين قرآني در اسفند ماه 88 1388 / 12 / 04
  تاريخ اولين جلسه مشاوره آنلاين فرهنگي در اسفند ماه 88 (لغو شد) 1388 / 12 / 02
  تاريخ جلسات مشاوره آنلاين فرهنگي در بهمن 88 1388 / 11 / 04
  تاريخ جلسات مشاوره آنلاين فرهنگي در بهمن 88 1388 / 11 / 04
  خانواده و تعامل سازنده با ابزارهاي جديد ارتباطي 1388 / 11 / 04
  اطلاعيه کانون قرآن پژوهي در مورد برگزاري اولين جلسه آنلاين 1388 / 11 / 03
  همايش درآمدی بر اخلاق در اديان ابراهيمی 1388 / 10 / 27
  مشاوره قرآني در ديماه 88 1388 / 10 / 15
  مشاوره آنلاين سياسی 1388 / 10 / 13
  جلسه اخلاق در خانواده 1388 / 10 / 12

  صفحه‌ها