1- سؤالات میان ترم از تاریخ 19/12/1394 در سایت بارگذاری می گردد.

  2- امتحانات میان ترم از نصف محدوده درسی طرح می گردد.

  3- امتحانات میان ترم دارای 6 سؤال به ارزش 1 نمره (جمعا 6 نمره) و به شیوه کتاب باز می باشد.

  4- دروس خودخوان ، معرفی به استاد و نمرات انتقالی و تطبیقی، آزمون میان ترم ندارند. (درصورت پاسخ گویی نیز نمره ای به دانشجو تعلق نمی گیرد).

  5- دانشجویان مجازی از طریق سایت دانشگاه در آزمون شرکت می کنند و دانشجویان نیمه حضوری سؤالات را پرینت گرفته و پاسخ ها را تا تاریخ 19/1/1395 صرفاً از طریق پست پیشتاز به دانشگاه ارسال می نمایند. (تاریخ تحویل به پست باید تا 19/1/1395 باشد و بعد از این تاریخ به هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد)

  6- لازم است دانشجویان در پاسخ به سؤالات به زبان و قلم خود پاسخ دهند و نوشتن عین متن کتاب برای پاسخ به سؤالات میان ترم نمره ندارد و تشخیص این مسأله به عهده استاد درس است.

  7- در صورتي كه پاسخ دو يا چند دانشجو به سؤالات ميان ترم، دقيقاً مثل هم باشد، تخلف محسوب می شود و استاد می تواند به هیچ کدام نمره ندهد و دانشجو در این خصوص حق هیچ گونه اعتراض ندارد.

  8- دانشجویان نیمه حضوری پاسخ سؤالات را به صورت کامل و گویا (برداشت و فهم دانشجو از متن) و فقط در همان برگه مخصوص سؤالات نوشته  و به هیچ عنوان از برگه اضافی استفاده نکنند.

  9- دانشجویان مجازی جهت پاسخ گویی به سؤالات، در سامانه خدمات آموزشی خود با کلیک بر روی نام هر درس به قسمت آزمون های آن درس رفته و سؤالات میان ترم را پاسخ دهند.

  10- با توجه به اینکه صفحه سؤالات برای دانشجویان مجازی 10 دقیقه بیشتر باز نمی ماند، دانشجو باید ابتدا سؤالات را در سیستم خود کپی نموده و صفحه سؤالات را ببندد و پس از آماده کردن پاسخ ها، مجدداً صفحه سؤالات را باز کرده و هر 6 پاسخ را به صورت جداگانه در زیر هر سؤال درج نماید و پس از آن دکمه تأیید را کلیک نماید. چنانچه کادر پاسخ ها خالی باشد، سیستم به شما اخطار خواهد داد. بنابراین در صورتی که نمی خواهید پاسخ سؤالی را ثبت نمایید باید حداقل یک کاراکتر در محل پاسخ درج نمایید یا مرقوم کنید ((قادر به پاسخگویی به این سؤال نمی باشم)).

  11- این نکته ضروری است چنانچه دانشجویی در امتحانات میان ترم شرکت ننماید به هیچ عنوان امتحانات پایان ترم وی از 20 محاسبه نخواهد شد و همان نمره پایان ترم برای وی لحاظ خواهد شد.

  12- دانشجویان مؤظفند در ایام امتحانات میان ترم مرکز آزمون خود را تغییر دهند یا ثبت مجدد نمایند (دانشجویان و دانش پژوهان مراکز آزمون بندرعباس و بیرجند بر اساس اطلاعیه شماره 60 واحد امتحانات نسبت به تغییر مرکز آزمون اقدام نمایند). بنابراین ضروری است (حتی کسانی که مرکز آزمونشان در سایت ثبت گردیده می بایست  مجدداً به قسمت تغییر مرکز آزمون رفته و مرکز آزمون خود را تأیید نمایند). ضمناً برای هزینه و مراکز آزمون ترم های بعد در زمان مربوط به آن تصمیم گیری خواهد شد و به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

  13- دانشجویانی که در ایام امتحانات پایان  ترم، نیاز به خوابگاه در قم دارند پس از ثبت مرکز آزمون قم به مرحله ثبت نام خوابگاه راه پیدا می کنند. لطفاً با دقت تمام نسبت به تکمیل اطلاعات خواسته شده توسط سیستم جهت نهایی شدن ثبت نام خود اقدام نمایید.

  14- چنانچه دانشجویی مرکز آزمون خود را ثبت ننماید کلیه عواقب آن بر عهده شخص دانشجو می باشد . بدیهی است بعد از تاریخ مقرر (19/1/95) امکان تغییر مرکز آزمون و ثبت نام در خوابگاه به هیچ عنوان وجود ندارد و تبعات آن بر عهده شخص دانشجو می باشد.

  15- به تاریخ  ها و مهلت های اعلام شده دقیقاً توجه شود.(به درخواست های خارج از موعد، ترتیب اثر داده نمی شود، گرچه منجر به نمره مردودی دانشجو گردد)

  لطفاً در این خصوص تلفن های دانشگاه را اشغال نفرمایید و سؤال خود را در پیامگاه امتحانات مطرح نمایید.

  منتظر اطلاعیه های بعدی ما باشید.

   موفق و پیروز باشید

   واحد امتحانات